Les om KVS Technologies og utviklingen av vår slokkerobot for veitunneler i nyeste utgave av Våre Veger, Nordens største fagblad for veg, anlegg og trafikk

https://www.vareveger.no/