KVS Technologies er et teknologiselskap etablert i 2015 som er spesialisert på robotikk og fjernstyring over nettverksløsninger i sanntid. Selskapet har opphav fra forskningsmiljøet ved Universitetet i Stavanger og er i dag en del av Norwegian Tunnel Safety Cluster og forretningsinkubatoren Validé.

Vår forretningsidé bygger på troen om at et lagspill mellom robotikk og mennesker er nøkkelen for å redusere sikkerhetsutfordringer i samfunnet og for å skape en mer effektiv arbeidshverdag. Dette gjør vi gjennom å utvikle teknologi som går i front når det er fare for mennesket, og for operasjoner i krevende og utilgjengelige miljøer. Vår teknologi bygger videre på vår erfaring fra fjernstyrte undervannsoperasjoner i olje og gass-næringen, kombinert med omfattende kunnskap innen robotikk, trådløs dataoverføring, embedded systems og cyber physical systems. Vårt mål er å presse grensene for hva som kan gjøres med fjernstyring og ubemannet teknologi.

Selskapet holder i dag til i Vassbotnen på Forus i Stavanger, som er Norges største sammenhengende næringsområde.

STYRE

ROLF ROVERUD
STYRELEDER
BRAGE W. JOHANSEN
STYREMEDLEM
GRETHE SKUNDBERG
STYREMEDLEM

TEAM

CATO VEVATNE
DAGLIG LEDER

(+47) 934 90 170

STEFFEN SOLBERG
TEKNISK LEDER

(+47) 922 53 475

HÅKON KJERKREIT
FORRETNINGSUTVIKLER

(+47) 922 41 780

AUDUN STORSANDEN
MASKININGENIØR

(+47) 480 26 972

TOR MORTEN FINNESAND
DATAINGENIØR

(+47) 454 20 341

KRISTIAN SLETTEN
ELEKTROINGENIØR

SAMARBEIDENDE INSTITUSJONER