Les artikkelen på: https://www.tu.no/artikler/norske-ingeniorer-utvikler-roboter-som-skal-bedre-brannsikkerheten-i-lange-veitunneler/395442