Tekisk Ukeblad laget en sak om hvordan SPURV gjør innsats under tunnelbranner tryggere og mer effektivt for nødetatene.

 

https://www.tu.no/artikler/norske-ingeniorer-utvikler-roboter-som-skal-bedre-brannsikkerheten-i-lange-veitunneler/395442