SISTE NYTT

Norwegian Tunnel Safety Cluster

Norwegian Tunnel Safety Cluster fikk i dag status som Arena-klynge i klyngeprogrammet til Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva. KVS Technologies er stolt av å være en del av initiativet, og ser...

Vellykket test av pilotlinjeverktøy for Statnett

Statnett vil la droner gjøre jobber på kraftlinjer som i dag utføres fra helikoptre eller av montører oppe i mastene. Dermed kan arbeidene gjøres mer miljøvennlig og sikrere. Statnett prøver for...