SPURV kamerarobot

SPURV er en hurtiggående kamerarobot som gir operatøren et sett øyne og sensorer som kan kjøres inn i farlige områder, uten å sette mannskapenes liv i fare. Roboten er utviklet i tett samarbeid med Rogaland Brann og Redning og Norwegian Tunnel Safety Cluster. SPURV benyttes i dag av våre kunder til rekognosering ved brann i tunnelstrukturer, industribygg eller andre objekter som utgjør en stor fare for mannskap, og som en forskningsplattform for autonome biler i høyere utdanning.

  • Hjelpemiddel for innsatsleder og røykdykkere
  • Rask identifikasjon av nødstedte
  • Raskt oppsett og enkel i bruk
  • Kontinuerlig oversikt over skadestedet
  • 3 timer operasjonstid
  • Optimalisert for lang trådløs rekkevidde i tunneler
  • Kan opereres over mobilnettverk
Les mer