SPURV kamerarobot

SPURV er en hurtiggående kamerarobot utviklet i tett samarbeid med flere brannvesen for øyeblikkelig situasjonsforståelse og effektiv innsats ved tunnelbranner.

  • Hjelpemiddel for innsatsleder og røykdykkere
  • Rask identifikasjon av nødstedte
  • Raskt oppsett og enkel i bruk
  • Kontinuerlig oversikt over skadestedet
  • 3 timer operasjonstid
  • Optimalisert for lang trådløs rekkevidde i tunneler