TUNNELSIKKERHET

Fjernstyrt kamerarobot for rekognosering i tunnelstrukturer ved ulykke.

  • Hurtiggående kamerarobot utviklet for innsats i tunneler og industribygg
  • Gir innsatsledelsen oversikt over situasjonen uten å sette eget personell i fare
Les mer

TROLL – brannslokkingsrobot

Kontrollromsoperert slukkerobot for fast stasjonering i veitunneler.

  • Resident plassering i tunnelstrukturer for kontinuerlig beredskap
  • Utrustet for å slokke branner før brannen før utviklet seg
  • Gir utrykkende brannvesen beslutningsgrunnlag for innsatsstrateegi
  • Betydelig økt sikkerhet for trafikanter og nødetater og minimert skade på infrastruktur
mer info

Pusteluft

Pusteluft leverer systemer som sikrer fri tilgang på frisk luft for nødstedte ved en tunnelbrann.

mer info