TUNNELSIKKERHET

Pusteluft

Pusteluft er et heleid datterselskape av KVS Technologies. Selskapet leverer systemer som sikrer fri tilgang på frisk luft for nødstedte ved en tunnelbrann.

mer info

TROLL – brannslokkingsrobot

Kontrollromsoperert slukkerobot for fast stasjonering i veitunneler.

  • Resident plassering i tunnelstrukturer for kontinuerlig beredskap
  • Utrustet for å slokke branner før brannen før utviklet seg
  • Gir utrykkende brannvesen beslutningsgrunnlag for innsatsstrateegi
  • Betydelig økt sikkerhet for trafikanter og nødetater og minimert skade på infrastruktur
mer info